Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Ανεξέλεγκτοι οι εργολάβοι στη ΔΕΗ

Το Σ.Ο.Σ. μας έστειλε την παρακάτω επιστολή-υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αθανασόπουλο σχετικά με τις αυθαιρεσίες των εργολάβων που βρίσκονται ανεξέλεγκτοι στο χώρο της ΔΕΗ.
>
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ
(Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΜΕΓ/ΛΗ 22200
ΤΗΛ. - ΦAΞ.: 27910 - 25680
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97

ΜΕΓ/ΛΗ: 25 - 7 - 2008
Αρ. Πρωτ.:

Προς:
Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο Δ.Ε.Η Α.Ε:
κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Ανεξέλεγκτη και επιζήμια για τη ΔΕΗ η δραστηριότητα των εργολάβων.

Κατάσταση πλήρους ασυδοσίας επικρατεί στα ορυχεία και στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο λεκανοπέδιο Μεγ/λης.
Εκτός από τις παραβιάσεις της νομοθεσίας (αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια, χωρίς φώτα, με υπέρβαρα φορτία, πρόκληση ρύπανσης, με οδηγούς που σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατέχουν το ανάλογο επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των όρων ασφαλείας και εκδήλωσης συχνά ατυχημάτων, κ.λ.π), το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε σοβαρά συμβάντα που ζημιώνουν υπέρογκα την Επιχείρηση και προκαλούν ατυχήματα με ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις που αν είχαν ληφθεί μέτρα θα είχε περιοριστεί η εκδήλωση τους .

Πιο συγκεκριμένα γεγονότα αναφέρονται:
1. Στις 12 Ιουλίου 2008 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Ν. Δημόπουλος» με ανασηκωμένη καρότσα στο χώρο του ορυχείου Κυπαρισσίων έκοψε τα καλώδια του εναερίου δικτύου 20KV που τροφοδοτεί τον Υποσταθμό U9 20/6KV, καταστρέφοντας ταυτόχρονα το δίκτυο σε μεγάλο μήκος (500 - 700 μέτρα). Η γραμμή αυτή έπεσε πάνω στο εναέριο δίκτυο 20KV της Διανομής με αποτέλεσμα να προκληθούν τρεις (3) εστίες φωτιάς που με την συμβολή εναερίων πυροσβεστικών μέσων σβήστηκαν έγκαιρα και από μεγάλη τύχη δεν υπήρξε θανατηφόρο ατύχημα, πλην μικροπροβλημάτων στον οδηγό του φορτηγού.
Για την αποκατάσταση των ζημιών του παραπάνω συμβάντος προκειμένου να λειτουργήσει το Συνεργείο Βάσης και Κινητήρων της Δ.Λ.Κ.Μ και να υπάρξει επανατροφοδότηση ρεύματος των τριών (3) διπλανών χωριών, εργάστηκαν αρκετές ώρες πάνω από δέκα (10) εργαζόμενοι του Λ.Κ.Μ και της Διανομής, ενώ προέκυψε και σημαντικό κόστος υλικών για την επισκευή των εναερίων γραμμών του Δικτύου.
2. Στις 23 Μαρτίου 2008 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Χ. Ματατάνας» με ανασηκωμένη καρότσα στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου, έκοψε τα καλώδια του εναερίου δικτύου 20KV που τροφοδοτούσε το αντλιοστάσιο ΡΝ6. Η γραμμή αυτή είναι διακλάδωση της εναέριας γραμμής που τροφοδοτεί το συγκρότημα του Εκσκαφέα Ε13 με αποτέλεσμα λόγω ενεργοποίησης της προστασίας από τον Υποσταθμού 150/20KV να τεθούν εκτός λειτουργίας για 4 - 5 ώρες οι Εκσκαφείς Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, ΕΕ15, Ε16 και Ε22.
Να σημειώσουμε δε, ότι το παραπάνω περιστατικό ανακαλύφθηκε από τα συνεργεία της Δ.Λ.Κ.Μ, δεν αναφέρθηκε το γεγονός από τον εργολάβο.
Για την αποκατάσταση των ζημιών του παραπάνω συμβάντος προκειμένου να λειτουργήσουν τα μηχανήματα του ορυχείου (επανατροφοδότηση τάσεως) εργάστηκαν 2 - 3 ώρες, 7 - 8 εργαζόμενοι της Δ.Λ.Κ.Μ καθώς και έξι (6) εργαζόμενοι για την επισκευή της εναέριας γραμμής, ενώ προέκυψε και σημαντικό κόστος για την καταστροφή των εναερίων γραμμών του Δικτύου και από την μη λειτουργία των μηχανημάτων.
3. Στις αρχές Σεπτέμβρη 2007 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Χ. Ματατάνας» με ανασηκωμένη καρότσα και πάλι στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου, έκοψε τα καλώδια προς προωθημένο του Ψαθιού, τραυματίζοντας ελαφρά την οπτική ίνα του κλάδου Ε11 - Ε14 ευτυχώς χωρίς να την κόψει.
Η αποκατάσταση των τηλεφωνικών καλωδίων έγινε από 3 - 4 εργαζόμενους των συνεργείων της Δ.Λ.Κ.Μ και για αυτό υπάρχει σχετικό κόστος.
4. Στις αρχές Σεπτέμβρη 2007 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Ν. Δημόπουλος» με ανασηκωμένη καρότσα και πάλι στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου, έκοψε τα καλώδια του εναερίου δικτύου 20KV που τροφοδοτούσε το αντλιοστάσιο ΡΚ2 με αποτέλεσμα την διακοπή λειτουργίας του και την τροφοδότηση του για αρκετές μέρες από δύο (2) Ηλεκτρο παραγωγά ζεύγη της Δ.Λ.Κ.Μ αφού η Διανομή λόγω των προβλημάτων των πυρκαγιών τότε στην ευρύτερη περιοχή, δεν ήταν δυνατό να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση του εν λόγω δικτύου.
Για την αποκατάσταση των ζημιών του παραπάνω συμβάντος υπήρξε απασχόληση αρκετών εργαζομένων της Δ.Λ.Κ.Μ και της Διανομής, προέκυψε σημαντικό κόστος υλικών επισκευής και φυσικά το κόστος διάθεσης και λειτουργίας των Η/Ζ δημιουργώντας συνολικά σημαντική δαπάνη.
Τα παραπάνω προβλήματα αναδεικνύουν την πλήρη ασυδοσία που επικρατεί στα ορυχεία και στις εγκαταστάσεις των Μονάδων της ΔΕΗ, από τις εταιρείες των εργολάβων.
Τεράστιες είναι δε οι ευθύνες των Τοπικών Διευθύνσεων, της Ιεραρχίας Ορυχείων και Παραγωγής, γιατί δεν έχουν λάβει ακόμη ουσιαστικά μέτρα έτσι ώστε να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της Επιχείρησης, εφαρμόζοντας την νομοθεσία, τους όρους για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και τους όρους των Συμβάσεων που υπογράφουν με τους εργολάβους.

Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η Μεγ/λης, καθιστά τις Τοπικές Διευθύνσεις του ΑΗΣ - Μ και του Λ.Κ.Μ υπεύθυνες εάν δεν ληφθούν μέτρα έναντι του νόμου και για κάθε πρόκληση ατυχήματος.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των παραπάνω συμβάντων απαιτούμε:
· Την εξέταση ξεχωριστά του κάθε συμβάντος, τις δέουσες ενέργειες κατά νόμο από την Επιχείρηση για την εκδήλωση τους.
· Τον καταλογισμό τους κόστους (απασχόληση προσωπικού της Δ.Ε.Η, δαπάνη υλικών, χρησιμοποίηση μέσων - Η/Ζ - κ.λ.π, αποθετική ζημιά από την μη λειτουργία εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων) και την παρακράτηση τους από τις εν λόγω εταιρείες.
· Την λήψη μέτρων αν οι ίδιες εταιρείες έχουν προκαλέσει αντίστοιχα συμβάντα κατά το παρελθόν στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.
Καλούμε την Διεύθυνση του Λ.Κ.Μ να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Επιχείρησης και των εργαζομένων σε μια κρίσιμη περίοδο και να προχωρήσει στον καταλογισμό των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων (μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατά τους υπολογισμούς μας) που έχει προκληθεί σε βάρος του Λ.Κ.Μ και της Επιχείρησης και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.
Επιφυλλασόμεθα δε σε διαφορετική περίπτωση, για κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας.
Στην περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα από την Επιχείρηση και δεν τηρηθούν οι κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με την δραστηριότητα των εργολάβων, τότε το Συνδικάτο θα αναλάβει συνεχή δράση κάθε μορφής, ελέγχοντας και παρεμβαίνοντας προς την κατεύθυνση που θα οδηγεί στην διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης και των εργαζομένων .

Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΤΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΔ/ΟΡ: κ. Μελά Κ.
ΓΔ/Π: κ. Μιζάν Α.
Διευθυντή ΛΚΜ: κ. Νικολακάκο Π.
Διευθυντή ΑΗΣ - Μ: κ. Βάκρινο Γ.
Νομάρχη Αρκαδίας: κ. Κωνσταντόπουλο Δ.
Διευθύντρια Δ.Υ.Α.Ε / Δ.Ε.Η: κ. Τολάκη Μ.
Ε.Μ.Ν.Ε
Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης
Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Ν.Α Αρκαδίας
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε
Ε.Κ.Αρκαδίας
Πολιτικά Κόμματα
Μ.Μ.Ε

Στη Βουλή το θέμα των Ιατρών εργασίας στη ΔΕΗ


ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ερώτηση προς κ.κ. Υπουργούς
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ανάπτυξης

Θέμα: Το Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη χωρίς γιατρούς εργασίας.

Από τα μέσα Μαΐου 2008 έληξαν οι συμβάσεις των Γιατρών εργασίας που απασχολούνταν στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης (Λ.Κ.Μ) και τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
Έκτοτε δεν υπάρχει ενασχόληση με τα ζητήματα της προστασίας της υγείας στο Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης, στους χώρους των ορυχείων και των Μονάδων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και φυσικά να υπάρχει παραβίαση των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την νομοθεσία (Ν. 1568/1985, Π.Δ 17/96, Π.Δ 294/1988 κ.λ.π).
Να σημειωθεί ότι στο Ενεργειακό Κέντρο απασχολούνται περισσότερο από 2000 εργαζόμενοι και πως την τελευταία δεκαετία έχουν χάσει τη ζωή τους εφτά εργαζόμενοι και δεκάδες έχουν τραυματιστεί.
Επειδή η συμβολή των γιατρών εργασίας είναι σημαντική τόσο για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την μελέτη των συνθηκών εργασίας, όσο και για την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων ειδικά στους χώρους των ορυχείων και των Ατμοηλεκτρικών σταθμών.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν άμεσα ώστε στο Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη να προσληφθούν μόνιμοι γιατροί εργασίας οι οποίοι από τα οργανόγραμμα της επιχείρησης προβλέπονται να είναι τουλάχιστον τρεις;
Για ποιους λόγους τουλάχιστον 2000 εργαζόμενοι, έχουν μείνει ακάλυπτοι από γιατρούς εργασίας εδώ και δύο μήνες;

Ο ερωτών Βουλευτής
Θανάσης Λεβέντης

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Άδοξο τέλος για την ομάδα. Στο Πρωτοδικείο η ΔΟΞΑ Μεγαλόπολης

Στο Πρωτοδικείο οδηγείται η ΔΟΞΑ Μεγαλόπολης ύστερα από την 52χρονη πορεία της ομάδας στα γήπεδα τόσο στα τοπικά πρωταθλήματα όσο και στα επαγγελματικά της Δ΄ Εθνικής.
Μετά από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες αλλαγής της Διοίκησης και κάποια ανοίγματα που έκανε η απερχόμενη διοίκηση φαίνεται πως δεν πέτυχαν το σκοπό τους και το Πρωτοδικείο φαντάζει ως η μόνη λύση.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 27-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Στη γραφειοκρατία κόλλησε η Συμπολιτεία του Λυκαίου Όρους

Στη γραφειοκρατία και στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων κόλλησε η δημιουργία και υπογραφή του καταστατικού για τη Συμπολιτεία του Λυκαίου Όρους.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 28-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Χωρίς γιατρούς στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης από το Μάιο

Χωρίς γιατρούς εργασίας έχει μείνει η ΔΕΗ Μεγαλόπολης από το Μάιο που έληξαν οι συμβάσεις. Για το θέμα λάβαμε από το Σ.Ο.Σ. το παρακάτω υπόμνημα διαμαρτυρίας.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ
(Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΜΕΓ/ΛΗ 22200
ΤΗΛ.: - ΦAΞ.: 27910 - 25680
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97


ΜΕΓ/ΛΗ: 18 - 7 - 2008


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς: Διευθύντρια ΔΥΑΕ: κ. ΤΟΛΑΚΗ Μ.

Θέμα: Ιατροί Εργασίας

Κυρία Διευθύντρια

Από τα μέσα Μαΐου 2008 έληξαν οι συμβάσεις των Γιατρών εργασίας που απασχολούνταν στο Λ.Κ.Μ και τον ΑΗΣ Μεγ/λης.
Έκτοτε δεν υπάρχει ενασχόληση με τα ζητήματα της προστασίας της υγείας στο Ενεργειακό Κέντρο της Μεγ/λης, στους χώρους των ορυχείων και των Μονάδων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και φυσικά να υπάρχει παραβίαση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την νομοθεσία (Ν. 1568/1985, Π.Δ 17/96, Π.Δ 294/1988, κ.λ.π).
Γνωρίζετε καλά πόσο σημαντική είναι η συμβολή των Γιατρών εργασίας, ειδικά στους χώρους των Ορυχείων και των Μονάδων, για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου σε ένα περιβάλλον αντίξοων καθημερινά συνθηκών για τους εργαζόμενους καθώς και εκδήλωσης ατυχημάτων ακόμη και θανατηφόρων όπως πρόσφατα στο χώρο του ΑΗΣ - Μ.
Για τους παραπάνω λόγους καλείστε άμεσα να προχωρήσετε στην πρόσληψη γιατρών εργασίας σε Λ.Κ.Μ και ΑΗΣ Μεγ/λης.
Για το συνδ. κίνημα το θέμα της απασχόλησης Γιατρών εργασίας είναι άμεσης προτεραιότητας και αν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν προχωρήσετε στην κάλυψη των παραπάνω θέσεων, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια, καθώς και συνδικαλιστική δράση, ούτως ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
Επιπρόσθετα με το παρόν έγγραφο μας επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα μας για πρόσληψη μόνιμου Ιατρού εργασίας στο Ενεργειακό Κέντρο της Μεγ/λης.
Στην προκήρυξη (1/2007), για μόνιμο προσωπικό δεν συμπεριλήφθηκε θέση μόνιμου Ιατρού Εργασίας, πολύ περισσότερο που αυτή είχε προκηρυχθεί στο παρελθόν (προκήρυξη Αρ.1/17Μ/2004 ΦΕΚ 111/28-04-2004) και δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθεί λόγω τυπικών κωλυμάτων των ενδιαφερομένων.
Λόγω των δύσκολων και αντίξοων συνθηκών εργασίας στους χώρους των Ορυχείων και των Μονάδων του Α.Η.Σ επιβάλλεται η πρόσληψη μόνιμου Γιατρού Εργασίας για ουσιαστικές δράσεις προστασίας της υγείας των εργαζομένων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε με την πρέπουσα κρισιμότητα το παραπάνω θέμα και σας καλούμε όπως προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες για την επαναπροκήρυξη μόνιμης θέσης Ιατρού Εργασίας για το Ενεργειακό Κέντρο της ΜΕΓ/ΛΗΣ.
Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΤΗΣ ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γ.Δ ΑΝ.Π.Ο: κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ Ειρ.
Γ.Δ/ΟΡ: κ. ΜΕΛΑ Κ.
Γ.Δ / Π: κ. ΜΙΖΑΝ Α.
Διευθυντή Λ.Κ.Μ: κ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟ Π.
Διευθυντή Α.Η.Σ - Μ: κ. ΒΑΚΡΙΝΟ Γ.
Διευθυντή ΔΕΘ: κ. Κοπανάκη Ι.
Σ.ΕΠ.Ε
Ε.Μ.Ν.Ε
Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ν. Αρκαδίας του Σ.ΕΠ.Ε
Εισαγγελεία Πρωτοδικών Τρίπολης
Πολιτικά Κόμματα
Γ.Σ.Ε.Ε
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε
Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Μ.Μ.Ε

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 28-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Κλείνουν το 2010 οι μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Το κλείσιμο των δύο μονάδων της ΔΕΗ μέχρι το 2010 και αποθείωση στην ΙΙΙ Μονάδα υπέγραψε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών των τεσσάρων κυριότερων ρύπων.


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 28-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Πέντε σήραγγες από την Κόρινθο έως το Ραψομμάτη

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 27-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Φεύγει ο Νικολακάκος

Τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει ο Παν. Νικολακάκος, μέχρι σήμερα διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 27-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των πληγών

Μία αιτία των προβλημάτων είναι κάποιοι μηχανικοί της περιοχής που αναλαμβάνουν πολλές υποθέσεις επισκευής-ανακατασκευής σπιτιών χωρίς να μπορούν να τις φέρουν σε πέρας, ενώ σε ένα μήνα λήγει η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 25-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Γερακίνα έκαψε τους ταινιόδρομους της ΔΕΗ


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 25-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Με ηλιακό ρεύμα θα "ζουν" 7.000 σπίτια στην Αρκαδία

"Ρεύμα από τον ήλιο θα «φωτίζει» από το καλοκαίρι του 2009 περίπου 7.000 σπίτια της Αρκαδίας. Πρόκειται για τα πρώτα από τα 28.000 συνολικά νοικοκυριά (και το 42% από το σύνολο) του νομού που θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, μέσω του φωτοβολταϊκού πάρκου της Μεγαλόπολης, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2011.
Το πάρκο, ισχύος 50 MW, φιλοδοξεί να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και θα απέχει τουλάχιστον 400 μέτρα από τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου της Μεγαλόπολης. Το γεγονός αυτό όμως έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής, που φοβούνται αύξηση τόσο της οπτικής όχλησης όσο και της ακτινοβολίας λόγω των αντανακλάσεων των πάνελ.
Οπως ωστόσο υποστηρίζει η ΔΕΗ, δεν θα υπάρξει καμία οπτική επαφή των κατοίκων με το χώρο εγκατάστασης του πάρκου, λόγω της μορφολογίας του καθώς βρίσκεται σε υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από την πόλη, και διαχωρίζεται με πάρκο αναψυχής 300 στρεμμάτων. Τα ήδη ανεπτυγμένα δέντρα του πάρκου, αλλά και μια συστοιχία καινούργιων που θα φυτευτούν στο βόρειο όριο της εγκατάστασης, θα καταστήσουν, πάντα κατά τη ΔΕΗ, αδύνατη την επαφή από την πόλη της Μεγαλόπολης.
Αλλωστε, σύμφωνα πάντα με την επιχείρηση, το μεγαλύτερο υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό πάρκο της Γερμανίας, ισχύος 40 MW, απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από τις πρώτες κατοικίες της Λειψίας.
Το κόστος κατασκευής του έργου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη υπολογίζεται σε 250.000.000 ευρώ και στη διάρκεια των 25 ετών της λειτουργίας η επιχείρηση θα καταβάλλει ετησίως στο δήμο περί τα 200.000 ευρώ."
ΕΛΕΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Πηγή: Espresso 22-7-2008

Κλιμάκιο του ΚΚΕ στον αυτοκινητόδρομο


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 4-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Προτάσεις ανάπτυξης από το συντονιστικό όργανο της ΤΕΔΚΑ


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 21-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Προσφορά μηχανημάτων από ΕΑΒ και Cosmote


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 21-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Το ΠΑΣΟΚ Μεγαλόπολης παίρνει θέση

Θέση για φωτοβολταϊκό σταθμό και ΧΔΒΑ παίρνει το ΠΑΣΟΚ Μεγαλόπολης. Ο νέος γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης φαίνεται να ασχολείται με τα θέματα της Μεγαλόπολης και όχι μόνο με τα κομματικά του καθήκοντα.


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 13-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Στις 9 Σεπτεμβρίου προσφορές για τη μονάδα φυσικού αερίου

Ο διαγωνισμός αφορά, ειδικότερα, στην κατασκευή της μονάδας 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 750 έως 835 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο -έργο με προϋπολογισμό που φθάνει τα 570.000.000 ευρώ. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει οι εταιρείες,
Μέτκα, Τέρνα, Damco Energy, Hyundai, Siemens και Alpine Mayreder Bau.


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 10-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

Χρυσό μετάλλιο από την Κατσούλα στην Κύπρο

Χρυσό μετάλλιο απέσπασε η Μεγαλοπολίτισσα Χριστίνα Κατσούλα το απόγευμα της Πέμπτης στον ακοντισμό..
Συμμετείχε στην αποστολή της εθνικής μας ομάδας στίβου κορασίδων στη Συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Ιουλίου στην Κύπρο. Είχαν προηγηθεί και άλλες διακρίσεις τον προηγούμενο καιρό με χρυσά και χάλκινα μετάλλια. Να ευχηθούμε στην αθλήτρια του ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ να μας κάνει υπερήφανους και στο μέλλον, γιατί όχι και σε Ολυμπιακούς...

Συνεχείς φωτιές στα ορυχεία της ΔΕΗ

Συνεχείς φωτιές καίνε τελευταία στα ορυχεία της ΔΕΗ. Η τελευταία που ξέσπασε από ένα μονωτήρα και αναστάτωσε τους κατοίκους ήταν την Τετάρτη το πρωί όταν πυκνός μαύρος καπνός που προερχόταν από το χώρο της ΔΕΗ αναστάτωσε την πόλη της Μεγαλόπολης. Η είδηση ότι καίγονται παλιοί ταινιόδρομοι που είχαν πεταχτεί σε χώρο των ορυχείων (προφανώς περίμεναν το ΧΔΒΑ για να τα αποθέσουν) και από την καύση τους ο επικίνδυνος πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε τη Μεγαλόπολη. Επίσημα η ΔΕΗ αναφέρει ως άγνωστη αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς από ένα μονωτήρα της.

Σβήστηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στα όρια των ορυχείων της Μεγαλόπολης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γύρω στις 11 πμ. σήμερα, 23 Ιουλίου 2008, από μονωτήρα 150ΚV προκλήθηκε, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, μικρής έκτασης φωτιά στα όρια των Ορυχείων της Μεγαλόπολης, προκαλώντας την εκπομπή πυκνού καπνού λόγω αναφλέξεως άχρηστων ελαστικών ιμάντων για εκποίηση που ήσαν αποθηκευμένοι σε παρακείμενο χώρο.
Η φωτιά σβήστηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τη χρησιμοποίηση ίδιων μέσων του λιγνιτωρυχείου χωρίς να υπάρξουν ζημίες.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2008


Πηγή: dei.gr


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 24-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/


Πηγή: "Έθνος" 24-7-2008
http://www.ethnos.gr/

Ενώ με δελτίο τύπου που μας έστειλε η Αγωνιστική Συνεργασία αναφέρεται στο θέμα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τρίπολη 23 - 7 - 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 23 Ιουλίου 2008, από μονωτήρα 150ΚV προκλήθηκε φωτιά σε χώρο των Ορυχείων Χωρεμίου της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, προκαλώντας την εκπομπή πυκνού καπνού λόγω αναφλέξεως άχρηστων ελαστικών ιμάντων που ήσαν αποθηκευμένοι για εκποίηση σε παρακείμενο χώρο σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης της Επιχείρησης.
Ευτυχώς που η φωτιά δεν επεκτάθηκε με δυσάρεστες συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή.
Δυστυχώς όμως, για μια ακόμη φορά αποδείχτηκε η προχειρότητα της Διεύθυνσης Λ.Κ.Μ.
Οι άχρηστοι ελαστικοί ιμάντες (ταινίες) ήταν εγκαταλειμμένοι στη «τύχη» τους στο σημείο εκείνο χωρίς να είχαν ληφθεί μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση τους. Αυτό αποτελεί σύνηθες φαινόμενο και για την ΔΕΗ και για τις εταιρείες των εργολάβων που εκτελούν διάφορες εργασίες για λογαριασμό της ΔΕΗ.
Καλούμε τις Τοπικές Διευθύνσεις της ΔΕΗ στην Μεγ/λη, επιτέλους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη απόθεση διαφόρων υλικών - πολλές φορές και κατάλληλων για χρήση - σε διάφορα σημεία των χώρων του Ενεργειακού μας Κέντρου.
Καλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες για ουσιαστικό έλεγχο και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή τω παραπάνω πρακτικών.
Το συνδ. κίνημα από την μεριά του θα εντείνει τις προσπάθειες του, για την αποκάλυψη και τον περιορισμό τέτοιων φαινόμενων, για την προστασία του περιβάλλοντος και των συμφερόντων της Επιχείρησης.

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

Κάτι κινείται στην Πυροσβεστική. Εφαρμόζει νέες μεθόδους στην πυρόσβεση.

Δύο φορητές δεξαμενές με νερό από τη Μεγαλόπολη μεταφέρθηκαν στο φλεγόμενο όρος Μαίναλο με ελικόπτερο ώστε να τροφοδοτούνται τα πυροσβεστικά οχήματα και τα ελικόπτερα με νερό και να μη μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις από το μέτωπο της φωτιάς.


Εν τω μεταξύ, συνεχίζει να καίει για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στο Μαίναλο καίγοντας, ευτυχώς, έκταση και κούτσουρα που είχαν ξανακαεί το 2008 και υπήρχαν στο έδαφος.

Πηγή: "Ελεύθερος Τύπος" 7-7-2008
http://www.e-tipos.com/

100000 € σε κάθε πυρόπληκτο δήμο και το Μαίναλο καίγεται


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 7-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

ΟΧΙ σε όλα από τον Γούργαρη


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 7-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Ψήφισμα στήριξης από το ΦΟΣΔΑ υπέρ του αγώνα ενάντια στο ΧΔΒΑ

Τα μέλη του ΦΟΣΔΑ, εξέδωσαν ψήφισμα στήριξης του αγώνα του δήμου και των κατοίκων της Μεγαλόπολης.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 7-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Χωρίς τέλος τα έργα της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 7-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2008

Ένταση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για το ΧΔΒΑ

Πολύς λόγος έχει γίνει εδώ και δέκα χρόνια για το περίφημο έγγραφο που είχε σταλεί από το Δήμο στη Νομαρχία για την αποδοχή από το λαό της Μεγαλόπολης της δημιουργίας ΧΔΒΑ. Είναι ένα έγγραφο που κηνυγά τον πρώην δήμαρχο στις εκλογές και θα τον κηνυγά για πολύ ακόμα.
Ο πρώην δήμαρχος αμφισβητεί την υπογραφή και την αποδίδει σε πλαστογραφία από τον τότε ειδικό συνεργάτη του κ. Γκιόκα.
Αν ήταν όντως πλαστογραφημένο, γιατί δεν απευθύνθηκε στη Δικαιοσύνη για την τιμωρία του πλαστογράφου, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε και ο αντινομάρχης κ. Δούρος; Αν ήταν γνήσιο, γιατί δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του ο τότε συνεργάτης που κατηγορήθηκε για την πλαστογραφία;

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 6-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Μάχη με τις φλόγες στο Μαίναλο

Κινδυνεύει το ελατοσκέπαστο Μαίναλο από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από κεραυνό στην καταιγίδα της Πέμπτης και έγινε αντιληπτή το μεσημέρι της Παρασκευής.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 5-7-2008
http://www.eleftherianews.gr


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 6-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κουρέων-Κομμωτών Μεσσηνίας


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 5-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Η καθυστέρηση στην κατασκευή του δρόμου έφερε ανθρωποθυσία

Απομακρύνθηκε χθες ο Παναγιώτης Κουρετζής από τη θέση του διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου.
Η ΕΥΔΕ είναι η υπηρεσία που επιβλέπει την ανακατασκευή του καταρρεύσαντος τμήματος Παραδεισίων-Τσακώνας, αλλά και των προσβάσεων στη σήραγγα Ραψομμάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κουρετζής βρήκε στο γραφείο του ένα φαξ που τον πληροφορούσε για την αντικατάστασή του. Ανεπισήμως διεδίδετο στην Καλαμάτα ότι η διεύθυνση αφαιρέθηκε από τον κ. Κουρετζή λόγω των καθυστερήσεων στις προσβάσεις Ραψομμάτη, έργου που θα έπρεπε να έχει παραδοθεί την 1η Ιουνίου φέτος. Σύμφωνα, όμως, με αυτό το σενάριο, ο κ. Κουρετζής θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί πολύ νωρίτερα για να υπάρξει πρόοδος, ενώ στα υπέρ του πιστώνεται το γεγονός ότι η κοινοπραξία της Τσακώνας εργάζεται κανονικά παρά την υποχρηματοδότηση, όπως αναφέρθηκε εκτενώς σε χθεσινό ρεπορτάζ του «Θ».
Επικεφαλής της ΕΥΔΕ ορίστηκε, ως ασκών παράλληλα καθήκοντα, ο Γιάννης Καρνέσης, διευθυντής στην ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου.
Παραδοχή Ξανθόπουλου
Σημειώνεται πως σε απάντηση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου προς το βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κουσελά, που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου, ο υφυπουργός παρεδέχετο τις καθυστερήσεις κάνοντας εκτενή αναφορά στην εμπλοκή εκτέλεσης των έργων στο Ραψομμάτη με ανάδοχο την κοινοπραξία Τομή-ΕΛΤΕΡ. Ο κ. Ξανθόπουλος ανέφερε στην απάντησή του τα εξής, μεταξύ άλλων:
«- Ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διάλυσης της εργολαβίας στις 3-10-2006 η οποία απορρίφθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή.
- Ο Ανάδοχος στην συνέχεια υπέβαλλε αίτηση Θεραπείας για την διάλυση της εργολαβίας, προσφυγή και Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης στην Προσφυγή.
- Η Αίτηση Αναστολής εκδικάστηκε την 21 Δεκεμβρίου 2007 από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και εκδόθηκε η με αριθμό 69/2007 απόφαση με την οποία και απορρίφθηκε.
- Η δε προσφυγή αναβλήθηκε και θα εκδικασθεί την 15 Μαΐου 2008.
- Ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών δεν είναι ικανοποιητικός και για τον λόγο αυτό, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει στείλει στην Ανάδοχο Κοινοπραξία τα με αριθμ. Πρωτ. 153/9-8-2007 και 596/ΠΕ/4-2-2008 έγγραφα, ζητώντας την οργάνωση του εργοταξίου σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, αυξάνοντας παράλληλα τα συνεργεία που ασχολούνται με την εκτέλεση του έργου». Η διευθύνουσα υπηρεσία είχε ως τώρα προϊστάμενο τον κ. Κουρετζή.
Σημειώνεται πως η δίκη έγινε το Μάιο στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, αλλά η απόφαση μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή.
Επισημαίνεται πως από την κοινοπραξία Τομή-ΕΛΤΕΡ, η εταιρεία Τομή έχει επιχειρηματική συνάφεια με τον παραχωρησιούχο όμιλο του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας «Μορέας».
Από εδώ και πέρα, ο κ. Καρνέσης καλείται –πέραν των έως τώρα καθηκόντων του- να φέρει εις πέρας δύο έργα βαδίζοντας σε «ναρκοπέδιο», καθώς η μεν αποκατάσταση της Τσακώνας είναι «θέμα τιμής» για το ΥΠΕΧΩΔΕ μια και πρόκειται για δρόμο που κατέρρευσε, το δε Ραψομμάτη αποτελεί δυσάρεστη πρωτοτυπία αφού το δύσκολο –η σήραγγα- είναι έτοιμο και δεν ολοκληρώνεται το εύκολο τμήμα, οι προσβάσεις σε αυτήν.
Ο κ. Καρνέσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντονισμού της κατασκευής όλου του δρόμου από την Κόρινθο και κάτω.

Πηγή: "Θάρρος" Καλαμάτας 3-7-2008
http://www.tharrosnews.gr/


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 4-7-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Ανακύκλωση χαρτιού στη Μεγαλόπολη

Επιτέλους, ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στη Μεγαλόπολη. Εδώ και λίγες ημέρες έχουν τοποθετηθεί οι μπλε κάδοι που είναι μόνο για χαρτί. Ο Δήμος κυκλοφόρησε και ειδικό έντυπο που αναφέρει τα σημεία που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι. Ας είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και ας διαλέγουμε τα χαρτιά να τα ρίχνουμε στους μπλε κάδους και όχι να πετάμε όλα τα σκουπίδια μας όταν δίπλα ή λίγο πιο πέρα υπάρχουν οι πράσινοι κάδοι για τα λοιπά απορρίμματα.
Στο θέμα αυτό δε χωράνε μικροψυχίες και μποϋκοτάρισμα του προγράμματος πετώντας μέσα στους κάδους και άλλα απορρίμματα.
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε που είναι τοποθετημένοι οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού.

Σημαντική καθυστέρηση στο Παραδείσια-Τσακώνα. Θεμελίωση γέφυρας στο σημείο κατολίσθησης


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 30-6-2008
http://www.eleftherianews.gr/


Άρχισε θεμελίωση γέφυρας στην κατάρρευση
Άρχισε χθες η θεμελίωση της τοξωτής γέφυρας που θα ενώσει τα διεστώτα στο σημείο της μεγάλης κατολίσθησης, η οποία το Φεβρουάριο του 2003 στέρησε τη Μεσσηνία από το οδικό τμήμα με το οποίο παρακάμπτονταν οι στροφές της Τσακώνας.
Όπως ανέφερε στο «Θ» ο διευθυντής της ΕΥΔΕ Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου Παναγιώτης Κουρετζής, «στο Τ4 τεχνικό όπου είναι η μεγάλη κατολίσθηση θα κατασκευαστεί τοξωτή γέφυρα μήκους 390 μέτρων, με 3 βάθρα. Αυτή τη στιγμή δουλεύονται χωματουργικές εργασίες σε όλο το μήκος της κατολίσθησης και διαμορφώνουμε εργασίες στα δύο ακρόβαθρα.
Αυτό που είναι προς τη μεριά της Μεγαλόπολης θεμελιώνεται σε 3 σειρές πασσάλων. Αυτή τη στιγμή δουλεύονται οι πάσσαλοι, σήμερα (σ.σ. χθες) ξεκίνησε ο πρώτος. Το βάθρο προς την Καλαμάτα θα θεμελιωθεί χωρίς πασσάλους». Οι σκυροδετήσεις γι’ αυτό αναμένεται να αρχίσουν. Για το μεσόβαθρο, παρελήφθη η οριστική γεωτεχνική μελέτη.
Σχετικά με την οριστική μελέτη του μεταλλικού φορέα της γέφυρας, κατόπιν συσκέψεως προέκυψε ότι μάλλον θα είναι σε 1 μήνα έτοιμη, όπως διαβεβαίωσε ο μελετητής. Λόγω της ειδικής φύσεως και της υψηλής τεχνολογίας της κατασκευής, ο μελετητής συνεργάζεται με ειδικό μελετητικό γραφείο στη Γερμανία.
Οι εργασίες για τις 2 μεγάλες γέφυρες 160 μέτρων εκάστη προχωρούν, ενώ εκτελούνται χωματουργικά για τη θεμελίωση βάθρων στη μεγάλη κοιλαδογέφυρα 484 μέτρων.

Οι προϋποθέσεις για να προλάβουμε
Η σύμβαση με την κοινοπραξία Alpine Bau-Τέρνα για την αποκατάσταση του καταρρεύσαντος τμήματος υπεγράφη στις 28 Ιουνίου 2006, με προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων 3 έτη. Σε σχετική ερώτηση του «Θ», ο μηχανικός έργου Νίκος Ντονάς απάντησε πως τα έργα θα είναι έτοιμα του χρόνου «υπό προϋποθέσεις, η βασικότερη των οποίων είναι η χρηματοδότηση. Εάν η πολιτεία είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της, πληρώνοντας ό,τι εκτελούμε, εξοφλώντας τις πιστοποιημένες εργασίες, το έργο θα τελειώσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Μας έχουν πάντα με ένα ποσό «μέσα». Έχουμε υποβάλει ένα λογαριασμό 1,5 εκατ. ευρώ τώρα και δεν ξέρουμε πότε και πόσα χρήματα θα βρεθούν».
Μια άλλη προϋπόθεση σύμφωνα με τον κ. Ντονά είναι η αλλαγή του τρόπου κατασκευής της μεγάλης κοιλαδογέφυρας 484 μέτρων, από προβολοδόμηση σε προκατασκευασμένα προεντεταμένα δοκάρια. Αν γίνει, θα είμαστε στους χρόνους που προαναφέρθηκαν. Η γέφυρα αυτή δεν έχει θεμελιωθεί καν. Ο κ. Ντονάς σημείωσε πως η κοινοπραξία είχε κάνει αυτή την πρόταση από την αρχή της εργολαβίας. Εκτός από συντομότερη είναι και φθηνότερη, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο άρτιο από τεχνικής πλευράς, όπως είπε.
Τέλος, ο κ. Ντονάς έθεσε ορισμένα ζητήματα που πρέπει να διευκρινισθούν:
- Τι θα γίνει με την κατασκευή Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης;
- Πρέπει να αποκατασταθούν όλοι οι παλιοί οχετοί για αποχέτευση των ομβρίων.
- Η υδραυλική μελέτη δεν προβλέπει τον αποδέκτη των νερών κατάντη του δρόμου. Θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί, διότι εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το χωριό Φίλια.
Του Κώστα Κοντοθανάση

Πηγή: "Θάρρος" Καλαμάτας 2-7-2008
http://www.tharrosnews.gr/

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης

Η αποδοχή πρότασης της Εμπορικής Τράπεζας για την παροχή στο Δήμο Μεγαλόπολης μηχανολογικού εξοπλισμού συνολικής αξίας 400.000 ευρώ και η αποδοχή χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας που αφορά την προσφορά ενός φορτωτή και ενός μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα -προσφορά που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Μεγαλόπολης είναι δύο από τα θέματα που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 30-6-2008
http://www.eleftherianews.gr/

Συγκέντρωση ΚΚΕ στη Μεγαλόπολη


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 30-6-2008
http://www.eleftherianews.gr

Η Πυροσβεστική με εθελοντές στη μάχη των πυρκαγιών


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 30-6-2008
http://www.eleftherianews.gr

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

ΝΑΙ στο φωτοβολταϊκό, ΟΧΙ στο ΧΔΒΑ από το Νομαρχιακό Συμβούλιο


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 29-6-2008
http://www.eleftherianews.gr

Ελλείψεις γιατρών στο Κέντρο Υγείας


Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 29-6-2008
http://www.eleftherianews.gr

Έγινε την Παρασκευή ο διαγωνισμός για το ΧΔΒΑ

Στις 8 Ιουλίου ο διαγωνισμός για τη μονάδα με φυσικό αέριο. Ενώ την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε ο διαγωνισμός για το ΧΔΒΑ.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 29-6-2008
http://www.eleftherianews.gr