Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Στη γραφειοκρατία κόλλησε η Συμπολιτεία του Λυκαίου Όρους

Στη γραφειοκρατία και στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων κόλλησε η δημιουργία και υπογραφή του καταστατικού για τη Συμπολιτεία του Λυκαίου Όρους.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 28-7-2008
http://www.eleftherianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: