Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Ανεξέλεγκτοι οι εργολάβοι στη ΔΕΗ

Το Σ.Ο.Σ. μας έστειλε την παρακάτω επιστολή-υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αθανασόπουλο σχετικά με τις αυθαιρεσίες των εργολάβων που βρίσκονται ανεξέλεγκτοι στο χώρο της ΔΕΗ.
>
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ
(Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΜΕΓ/ΛΗ 22200
ΤΗΛ. - ΦAΞ.: 27910 - 25680
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97

ΜΕΓ/ΛΗ: 25 - 7 - 2008
Αρ. Πρωτ.:

Προς:
Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο Δ.Ε.Η Α.Ε:
κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Ανεξέλεγκτη και επιζήμια για τη ΔΕΗ η δραστηριότητα των εργολάβων.

Κατάσταση πλήρους ασυδοσίας επικρατεί στα ορυχεία και στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο λεκανοπέδιο Μεγ/λης.
Εκτός από τις παραβιάσεις της νομοθεσίας (αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια, χωρίς φώτα, με υπέρβαρα φορτία, πρόκληση ρύπανσης, με οδηγούς που σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατέχουν το ανάλογο επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των όρων ασφαλείας και εκδήλωσης συχνά ατυχημάτων, κ.λ.π), το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε σοβαρά συμβάντα που ζημιώνουν υπέρογκα την Επιχείρηση και προκαλούν ατυχήματα με ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις που αν είχαν ληφθεί μέτρα θα είχε περιοριστεί η εκδήλωση τους .

Πιο συγκεκριμένα γεγονότα αναφέρονται:
1. Στις 12 Ιουλίου 2008 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Ν. Δημόπουλος» με ανασηκωμένη καρότσα στο χώρο του ορυχείου Κυπαρισσίων έκοψε τα καλώδια του εναερίου δικτύου 20KV που τροφοδοτεί τον Υποσταθμό U9 20/6KV, καταστρέφοντας ταυτόχρονα το δίκτυο σε μεγάλο μήκος (500 - 700 μέτρα). Η γραμμή αυτή έπεσε πάνω στο εναέριο δίκτυο 20KV της Διανομής με αποτέλεσμα να προκληθούν τρεις (3) εστίες φωτιάς που με την συμβολή εναερίων πυροσβεστικών μέσων σβήστηκαν έγκαιρα και από μεγάλη τύχη δεν υπήρξε θανατηφόρο ατύχημα, πλην μικροπροβλημάτων στον οδηγό του φορτηγού.
Για την αποκατάσταση των ζημιών του παραπάνω συμβάντος προκειμένου να λειτουργήσει το Συνεργείο Βάσης και Κινητήρων της Δ.Λ.Κ.Μ και να υπάρξει επανατροφοδότηση ρεύματος των τριών (3) διπλανών χωριών, εργάστηκαν αρκετές ώρες πάνω από δέκα (10) εργαζόμενοι του Λ.Κ.Μ και της Διανομής, ενώ προέκυψε και σημαντικό κόστος υλικών για την επισκευή των εναερίων γραμμών του Δικτύου.
2. Στις 23 Μαρτίου 2008 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Χ. Ματατάνας» με ανασηκωμένη καρότσα στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου, έκοψε τα καλώδια του εναερίου δικτύου 20KV που τροφοδοτούσε το αντλιοστάσιο ΡΝ6. Η γραμμή αυτή είναι διακλάδωση της εναέριας γραμμής που τροφοδοτεί το συγκρότημα του Εκσκαφέα Ε13 με αποτέλεσμα λόγω ενεργοποίησης της προστασίας από τον Υποσταθμού 150/20KV να τεθούν εκτός λειτουργίας για 4 - 5 ώρες οι Εκσκαφείς Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, ΕΕ15, Ε16 και Ε22.
Να σημειώσουμε δε, ότι το παραπάνω περιστατικό ανακαλύφθηκε από τα συνεργεία της Δ.Λ.Κ.Μ, δεν αναφέρθηκε το γεγονός από τον εργολάβο.
Για την αποκατάσταση των ζημιών του παραπάνω συμβάντος προκειμένου να λειτουργήσουν τα μηχανήματα του ορυχείου (επανατροφοδότηση τάσεως) εργάστηκαν 2 - 3 ώρες, 7 - 8 εργαζόμενοι της Δ.Λ.Κ.Μ καθώς και έξι (6) εργαζόμενοι για την επισκευή της εναέριας γραμμής, ενώ προέκυψε και σημαντικό κόστος για την καταστροφή των εναερίων γραμμών του Δικτύου και από την μη λειτουργία των μηχανημάτων.
3. Στις αρχές Σεπτέμβρη 2007 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Χ. Ματατάνας» με ανασηκωμένη καρότσα και πάλι στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου, έκοψε τα καλώδια προς προωθημένο του Ψαθιού, τραυματίζοντας ελαφρά την οπτική ίνα του κλάδου Ε11 - Ε14 ευτυχώς χωρίς να την κόψει.
Η αποκατάσταση των τηλεφωνικών καλωδίων έγινε από 3 - 4 εργαζόμενους των συνεργείων της Δ.Λ.Κ.Μ και για αυτό υπάρχει σχετικό κόστος.
4. Στις αρχές Σεπτέμβρη 2007 φορτηγό της εργολαβικής εταιρείας «Ν. Δημόπουλος» με ανασηκωμένη καρότσα και πάλι στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου, έκοψε τα καλώδια του εναερίου δικτύου 20KV που τροφοδοτούσε το αντλιοστάσιο ΡΚ2 με αποτέλεσμα την διακοπή λειτουργίας του και την τροφοδότηση του για αρκετές μέρες από δύο (2) Ηλεκτρο παραγωγά ζεύγη της Δ.Λ.Κ.Μ αφού η Διανομή λόγω των προβλημάτων των πυρκαγιών τότε στην ευρύτερη περιοχή, δεν ήταν δυνατό να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση του εν λόγω δικτύου.
Για την αποκατάσταση των ζημιών του παραπάνω συμβάντος υπήρξε απασχόληση αρκετών εργαζομένων της Δ.Λ.Κ.Μ και της Διανομής, προέκυψε σημαντικό κόστος υλικών επισκευής και φυσικά το κόστος διάθεσης και λειτουργίας των Η/Ζ δημιουργώντας συνολικά σημαντική δαπάνη.
Τα παραπάνω προβλήματα αναδεικνύουν την πλήρη ασυδοσία που επικρατεί στα ορυχεία και στις εγκαταστάσεις των Μονάδων της ΔΕΗ, από τις εταιρείες των εργολάβων.
Τεράστιες είναι δε οι ευθύνες των Τοπικών Διευθύνσεων, της Ιεραρχίας Ορυχείων και Παραγωγής, γιατί δεν έχουν λάβει ακόμη ουσιαστικά μέτρα έτσι ώστε να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της Επιχείρησης, εφαρμόζοντας την νομοθεσία, τους όρους για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και τους όρους των Συμβάσεων που υπογράφουν με τους εργολάβους.

Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η Μεγ/λης, καθιστά τις Τοπικές Διευθύνσεις του ΑΗΣ - Μ και του Λ.Κ.Μ υπεύθυνες εάν δεν ληφθούν μέτρα έναντι του νόμου και για κάθε πρόκληση ατυχήματος.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των παραπάνω συμβάντων απαιτούμε:
· Την εξέταση ξεχωριστά του κάθε συμβάντος, τις δέουσες ενέργειες κατά νόμο από την Επιχείρηση για την εκδήλωση τους.
· Τον καταλογισμό τους κόστους (απασχόληση προσωπικού της Δ.Ε.Η, δαπάνη υλικών, χρησιμοποίηση μέσων - Η/Ζ - κ.λ.π, αποθετική ζημιά από την μη λειτουργία εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων) και την παρακράτηση τους από τις εν λόγω εταιρείες.
· Την λήψη μέτρων αν οι ίδιες εταιρείες έχουν προκαλέσει αντίστοιχα συμβάντα κατά το παρελθόν στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.
Καλούμε την Διεύθυνση του Λ.Κ.Μ να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Επιχείρησης και των εργαζομένων σε μια κρίσιμη περίοδο και να προχωρήσει στον καταλογισμό των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων (μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατά τους υπολογισμούς μας) που έχει προκληθεί σε βάρος του Λ.Κ.Μ και της Επιχείρησης και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.
Επιφυλλασόμεθα δε σε διαφορετική περίπτωση, για κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας.
Στην περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα από την Επιχείρηση και δεν τηρηθούν οι κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με την δραστηριότητα των εργολάβων, τότε το Συνδικάτο θα αναλάβει συνεχή δράση κάθε μορφής, ελέγχοντας και παρεμβαίνοντας προς την κατεύθυνση που θα οδηγεί στην διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης και των εργαζομένων .

Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΤΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΔ/ΟΡ: κ. Μελά Κ.
ΓΔ/Π: κ. Μιζάν Α.
Διευθυντή ΛΚΜ: κ. Νικολακάκο Π.
Διευθυντή ΑΗΣ - Μ: κ. Βάκρινο Γ.
Νομάρχη Αρκαδίας: κ. Κωνσταντόπουλο Δ.
Διευθύντρια Δ.Υ.Α.Ε / Δ.Ε.Η: κ. Τολάκη Μ.
Ε.Μ.Ν.Ε
Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης
Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Ν.Α Αρκαδίας
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε
Ε.Κ.Αρκαδίας
Πολιτικά Κόμματα
Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: