Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος έργου αποθείωσης

Από το Σωματείο Ορυχείων Σταθμών Μεγαλόπολης λάβαμε το παρακάτω υπόμνημα που αναφέρεται στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών και συμβατικών υποχρεώσεων έργου Αποθείωσης της ΙΙΙ Μονάδας του ΑΗΣ Μεγ/λης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ
(Σ.Ο.Σ.) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΜΕΓ/ΛΗ 22200
ΤΗΛ. - ΦAΞ.: 27910 - 25680
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97

ΜΕΓ/ΛΗ: 19 - 9 - 2008
Αρ. Πρωτ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο Δ.Ε.Η Α.Ε:
κ. Αθανασόπουλο Π.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εργασιών και συμβατικών υποχρεώσεων
έργου Αποθείωσης της ΙΙΙ Μονάδας του ΑΗΣ Μεγ/λης.

· Πρόκληση για τους εργαζόμενους - Τεράστιες ευθύνες της Ιεραρχίας.
· Σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

Κύριε, Πρόεδρε & Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την οικονομική κατάσταση και την προοπτική της Επιχείρησης, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Η Α.Ε (16 - 9 - 2008) αποφασίστηκε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών και προθεσμιών της Σύμβασης του εκτελούμενου έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων της ΙΙΙ Μονάδας του ΑΗΣ Μεγ/λης» και μας δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά:

· Για ποιους λόγους υπήρξε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και των προθεσμιών του έργου ;
· Υπήρξαν επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας πέραν του αρχικού συμβατικού τιμήματος ; Προέκυψε οικονομική επιβάρυνση 3.5 εκατ. ευρώ ;
· Γιατί υπήρξε τώρα η τροποποίηση αυτή και όχι πριν το τέλος του 2007 όταν ήταν ήδη γνωστό ότι από το τέλος Ιανουαρίου 2008 και για τρείς (3) και πλέον μήνες θα είχε κρατηθεί η 4η Μονάδα του ΑΗΣ - Μ για εργασίες συντήρησης και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να κρατηθεί και η ΙΙΙ Μονάδα του ΑΗΣ - Μ στις αρχές Μαρτίου 2008 για να γίνουν οι εργασίες σύνδεσης ;
· Πριν το τέλος του 2007 και πολύ περισσότερο το διάστημα πολύ πριν τις αρχές Μαρτίου 2008 πως αξιολογούσε την πορεία ετοιμότητας των εκτελούμενων έργων η αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα ελέγχου και επίβλεψης (Δ.Μ.Κ.Θ), ήταν ή δεν ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο για να γινόντουσαν στις αρχές Μαρτίου 2008 οι σχετικές εργασίες σύνδεσης ;
· Γιατί όταν μάλιστα υπήρχε προηγούμενο ανάλογης οικονομικής επιβάρυνσης για την Επιχείρηση (Σ.Κ.Υ.Β.Α Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Μονάδων) δεν λήφθηκαν αποτελεσματικές ενέργειες διασφάλισης των συμφερόντων της ΔΕΗ ;
· Σήμερα που η ΙΙΙ Μονάδα είναι ήδη σε κράτηση, η εκτέλεση των έργων του Συστήματος Αποθείωσης είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρξει πλήρως η ολοκλήρωση παράδοσης του έργου στο τέλος του χρόνου ;
· Από την παραπάνω εξέλιξη του εν λόγω έργου και την προηγούμενη οικονομική επιβάρυνση στο Σ.Κ.Υ.Β.Α ποια μέτρα λαμβάνει η Ιεραρχία στην πιθανή εμφάνιση αντίστοιχων προβλημάτων στο έργο επισκευής - αναβάθμισης του Πύργου Ψύξης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης ;

Κύριε, Πρόεδρε & Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Καταγγέλλουμε τις ενέργειες τροποποίησης της Σύμβασης και την σχετική απόφαση της 16 - 9 - 2008, οικονομικής επιβάρυνσης που οδηγεί σε βάρος των συμφερόντων της Επιχείρησης και των εργαζομένων.

Επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση σας για:
· Την ανάκληση - ακύρωση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Η Α.Ε διασφαλίζοντας τα συμφέροντα και την προοπτική της Επιχείρησης.
· Την αναζήτηση και τον καταλογισμό ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση για τα παραπάνω γεγονότα οικονομικής επιβάρυνσης της Επιχείρησης.
Αναμένουμε εκ μέρους σας τους τρόπους αντιμετώπισης του παραπάνω προβλήματος, επιφυλλασόμενοι από την πλευρά μας για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια για την διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης και των εργαζομένων.

Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΑΝΤΗΣ ΑΘ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γ.Δ/Π (Προσωρινή άσκηση καθηκόντων): κ. Λάππα Δ.
Διευθυντή Δ.Μ.Κ.Θ: κ. Καραγιάννη Φ.
Διευθυντή Δ.Ε.Θ: κ. Κοπανάκη Ι.
Διευθυντή Α.Η.Σ - Μ: κ. Βάκρινο Γ.
Διευθυντή Κ.ΜΕ.Ε.Ε Μεγ/λης: κ. Κακολύρη Π.
Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε
Ε.Κ.Αρκαδίας
Πολιτικά Κόμματα
Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: