Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Θα συνεχίσουν να μας επισκέπτονται οι Μεσσήνιοι για να πάνε στην Αθήνα

Βολές Κουσελά για καθυστερήσεις

«Εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων και των σοβαρών παραλείψεων της Κυβέρνησης κατά τη δημοπράτηση του έργου, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Μεσσηνίας θα υφίστανται για χρόνια ακόμα τις στροφές της Μεγαλόπολης, με κίνδυνο να μην μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως και το σύνολο του έργου της Νέας Εθνικής Οδού Τρίπολης-Καλαμάτας». Οι επισημάνσεις αυτές του Δημήτρη Κουσελά αφορούν σε απάντηση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου κατόπιν ερωτήσεως του βουλευτή Μεσσηνίας. Όπως προκύπτει από την απάντηση του κ. Ξανθόπουλου, κάτι κινείται τελευταία στις εργασίες κατασκευής των οδών πρόσβασης στη σήραγγα Ραψομμάτη, αφού το τεχνικό έργο των λιγνιτών είναι σχεδόν έτοιμο ενώ προχωρεί και η κατασκευή της γέφυρας Αλφειού.
Ο κ. Κουσελάς επισημαίνει πως «ο κ. Υφυπουργός, περιοριζόμενος στο ιστορικό των προβλημάτων, αναγνωρίζει, για πρώτη φορά είναι αλήθεια, τη σοβαρότητα των καθυστερήσεων -όχι όμως και τις αντίστοιχες ευθύνες του Υπουργείου. Τονίζουμε ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. δημοπράτησε το συγκεκριμένο έργο, που έπρεπε να τελειώσει σε δυο μήνες από σήμερα.
Το σπουδαιότερο, αποφεύγει να πάρει θέση για τις γενικότερες επιπτώσεις αυτών των καθυστερήσεων στην ομαλή υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης για τη Νέα Εθνική Οδό Τρίπολης-Καλαμάτας».

Τι λέει ο Ξανθόπουλος
Ο κ. Ξανθόπουλος αναφερόμενος στην πρόοδο και τα προβλήματα του έργου, καταγράφει τα εξής:
«- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στην περιοχή της γέφυρας Αλφειού με την κατασκευή και προφόρτιση (6) δοκιμαστικών πασσάλων και η κατασκευή των πασσάλων της γέφυρας του Αλφειού.
- Έχουν προχωρήσει οι εργασίες στο Τεχνικό των Λιγνιτών το οποίο και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
- Στο τμήμα Αθήναιο – Είσοδος σήραγγας Ραψομμάτη, όπου ολοκληρώθηκαν οι απαλλοτριώσεις με τις επιτάξεις, άρχισαν οι εργασίες εξυγίανσης, διαμόρφωσης σκάφης και χωματουργικών.
- Κατασκευή των Πασσάλων Θεμελίωσης του Τεχνικού Τ16.
- Εκκρεμεί η τροποποίηση της διαδικασίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την προφόρτιση των πασσάλων στη γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής, μετά την επιστολή του ΟΣΕ στην οποία, ενώ εγκρίνεται η μελέτη της γέφυρας παρουσιάζεται πρόβλημα με την προφόρτιση για την οποία απαιτείται διακοπή στην Σιδηροδρομική γραμμή που δεν μπορεί να γίνει λόγω των εργασιών βελτίωσης που διεξάγονται σε αυτήν. Υπάρχουν μερικά προβλήματα με μια συμπληρωματική απαλλοτρίωση στην περιοχή αυτή όπως και στην γέφυρα του Αλφειού που όμως δεν πρόκειται να επηρεάσουν τις εργασίες στα τμήματα αυτά διότι έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις.
- Έγινε η τροποποίηση της παραπάνω μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει αποσταλεί στον ΟΣΕ για την σύμφωνη γνώμη τους.
- Λόγω αλλαγής του αντισεισμικού κανονισμού απαιτήθηκε η επικαιροποίηση των μελετών των τεχνικών, οι οποίες εκπονήθηκαν από Τεχνικό Σύμβουλο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Έχουν επικαιροποιηθεί οι παρακάτω μελέτες:
Α) Γέφυρα Αλφειού
Β) Τεχνικό Λιγνιτών
Γ) Ημιγέφυρα αριστερού κλάδου
Δ) Στατικές μελέτες των γεφυρών Τ14, Τ15 και Τ16
Ε) Γέφυρα Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών γραμμών (Ανασύνταξη και Προσαρμογή στη Νέα Χάραξη της οδού)
Στ) Οριστική Γεωτεχνική μελέτη εκσκαφής και τελικής διαμόρφωσης βορείου πρανούς Οδοποιίας στην είσοδο της σήραγγας Ραψομμάτη, για το υποτμήμα Α΄ (Αθήναιο ως είσοδο σήραγγας Ραψομμάτη)
Ζ) Μελέτη εφαρμογής οδοποιίας στον ίδιο τμήμα.
Η) Η επικαιροποιημένη μελέτη των δύο (2) Cut & Cover (στην Χ.Θ. 1+662,49 έως Χ.Θ. 1+771,99 και από Χ.Θ. 2+100 έως 2+420) παραδόθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο, εγκρίθηκε από τον Γεν. Διευθ. Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει παραδοθεί στον εργολάβο.
Θ) Τεχνικές μελέτες των κιβωτοειδών οχετών.

- Ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διάλυσης της εργολαβίας στις 3-10-2006 η οποία απορρίφθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή.
- Ο Ανάδοχος στην συνέχεια υπέβαλλε αίτηση Θεραπείας για την διάλυση της εργολαβίας, προσφυγή και Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης στην Προσφυγή.
- Η Αίτηση Αναστολής εκδικάστηκε την 21 Δεκεμβρίου 2007 από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και εκδόθηκε η με αριθμό 69/2007 απόφαση με την οποία και απορρίφθηκε.
- Η δε προσφυγή αναβλήθηκε και θα εκδικασθεί την 15 Μαΐου 2008.
- Ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών δεν είναι ικανοποιητικός και για τον λόγο αυτό, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει στείλει στην Ανάδοχο Κοινοπραξία τα με αριθμ. Πρωτ. 153/9-8-2007 και 596/ΠΕ/4-2-2008 έγγραφα, ζητώντας την οργάνωση του εργοταξίου σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, αυξάνοντας παράλληλα τα συνεργεία που ασχολούνται με την εκτέλεση του έργου».

Πηγή: "Θάρρος" Καλαμάτας 27-3-2008
http://www.tharrosnews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: