Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Απαλλοτριώσεις στα όρια Αρκαδίας – Μεσσηνίας

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συζήτηση για απαλλοτριώσεις προκειμένου να κατασκευαστεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Η υπόθεση αφορά 110 ιδιοκτήτες, κυρίως στις περιοχές Χράνων, Φίλια, Λουτρού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ
Περί καταθέσεως στο Εφετείο Καλαμάτας αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των εδαφικών εκτάσεων, των επικειμένων και των συστατικών τους που απαλλοτριώθηκαν με την υπ‘ αριθμ. 1081186/6316/27-9-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 54/11-10-2006 (τεύχος Δ‘) και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων Μελιγαλά, Οιχαλίας, Νομού Μεσσηνίας και Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας.

ΤΙΜΕΣ ΕΔΑΦΩΝ
Ι. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ – ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α. Των αρδευόμενων ακινήτων πολυετούς καλλιέργειας (ελαιώνες - συκεώνες κ.ο.κ.) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας, με πρόσωπο στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του νέου Αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Καλαμάτας και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 10, 11, 13, 14, 16 και 17 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 1,82 Ευρώ ανά τ.μ.
Β. Των αρδευόμενων ακινήτων πολυετούς καλλιέργειας (ελαιώνες - συκεώνες κ.οκ.) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Λουτρού του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας, με πρόσωπο στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του νέου Αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Καλαμάτας και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 128 και 129 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 4,75 Ευρώ ανά τ.μ.
Γ. Των μη αρδευόμενων ακινήτων πολυετούς καλλιέργειας (ελαιώνες - συκεώνες κ.οκ.) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας, με πρόσωπο στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του νέου Αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Καλαμάτας και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 42 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 1,30 Ευρώ ανά τ.μ.
Δ. Των μη αρδευόμενων ακινήτων πολυετούς καλλιέργειας (ελαιώνες - συκεώνες κ.ο.κ.) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Φίλια του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας, με πρόσωπο στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του νέου Αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Καλαμάτας και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 43, 44, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 112Α, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124 και 125 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 1,17 Ευρώ ανά τ.μ.
Ε. Των μη αρδευόμενων ακινήτων πολυετούς καλλιέργειας (ελαιώνες - συκεώνες κ.ο.κ.) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Λουτρού του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας, με πρόσωπο στο τμήμα Παραδείσια –Τσακώνα του νέου Αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Καλαμάτας και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 2,93 Ευρώ ανά τ.μ.
ΙΙ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Α. Των μη αρδευόμενων ακινήτων με πολυετείς καλλιέργειες (ελαιώνες) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας, με πρόσοψη σε αγροτικούς δρόμους και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 30, 31Α και 35 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 0,70 Ευρώ ανά τ.μ..
Β. Του αρδευόμενου ακινήτου πολυετούς καλλιέργειας (συκεώνες κ.οκ.) που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας, με πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο και εμφαίνεται με τον αριθμό 12 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 1,44 Ευρώ ανά τ.μ.
Γ. Των μη αρδευόμενων ακινήτων με πολυετείς καλλιέργειες (ελαιώνες) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Φίλια του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας, με πρόσοψη σε αγροτικούς δρόμους και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 75 και 126 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 0,91 Ευρώ ανά τ.μ..
ΙΙΙ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟ
Α. Των μη αρδευόμενων ακινήτων με πολυετείς καλλιέργειες (ελαιώνες) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας, δεν έχουν πρόσοψη σε δρόμο και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 7, 34, 36, 37, 38 και 39 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 0,63 Ευρώ ανά τ.μ.
Β. Των μη αρδευόμενων ακινήτων με πολυετείς καλλιέργειες (ελαιώνες) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Φίλια του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας, δεν έχουν πρόσοψη σε δρόμο και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 49, 51, 52, 57, 73α, 75α, 79α, 81, 102, 127 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 0,82 Ευρώ ανά τ.μ.
Γ. Των μη αρδευόμενων ακινήτων με λοιπές δεντροκαλλιέργειες (πλην ελαιών) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Φίλια του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας, δεν έχουν πρόσοψη σε δρόμο και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 45, 46, 47, 48, 50, 53 και 54 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 0,94 Ευρώ ανά τ.μ.
Δ. Των μη αρδευόμενων ακινήτων με πολυετείς καλλιέργειες (ελαιώνες) που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Λουτρού του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας, δεν έχουν πρόσοψη σε δρόμο και εμφαίνονται με αριθμούς ιδιοκτησιών 130 και 133 στον κτηματολογικό πίνακα, σε 0,76 Ευρώ ανά τ.μ.

ΤΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ
Της πεπαλαιωμένης λιθόκτιστης οικίας με μισογκρεμισμένα τοιχεία άνευ στέγης, στην 14 ιδιοκτησία του κτηματολογικού πίνακα, σε 300 Ευρώ κατ’ αποκοπή.
Της περίφραξης (ξηρολιθιά καλή), που βρίσκεται στη με αριθμό 14 ιδιοκτησία του κτηματολογικού πίνακα, σε 7,00 Ευρώ το μέτρο.
Της δεξαμενής νερού (στέρνας) των με αριθμούς 128 και 129 ιδιοκτησιών του κτηματολογικού πίνακα, σε 40 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (Μ3).
Ενός ερειπίου χωρίς στέγη, πόρτες και παράθυρα με μισογκρεμισμένους τοίχους στην με αριθμό 138 ιδιοκτησία του κτηματολογικού πίνακα, σε 200 Ευρώ κατ’ αποκοπή.

ΤΙΜΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ - ΦΥΤΕΙΩΝ
Των ελαιοδένδρων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς από 1 έως 42 στον κτηματολογικό πίνακα) σε 115,00, 85,00 και 50,00 Ευρώ το καθένα, αντίστοιχα με τη διάκρισή τους σε Α (μεγάλα), Β (μεσαία) ή Γ (μικρά) κατηγορίας.
Των αχλαδιών των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς από 1 έως 42 στον κτηματολογικό πίνακα) σε 88,00, 64,00 και 42,00 Ευρώ το καθένα, αντίστοιχα με τη διάκρισή τους σε Α (μεγάλα), Β (μεσαία) ή Γ (μικρά) κατηγορίας.
Των συκιών των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης ν. Αρκαδίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς από 1 έως 42 στον κτηματολογικό πίνακα) σε 80,00, 64,00 και 42,00 Ευρώ το καθένα, αντίστοιχα με τη διάκρισή τους σε Α (μεγάλα), Β (μεσαία) ή Γ (μικρά) κατηγορίας.
Των ελαιοδένδρων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα δημοτικά διαμερίσματα Φίλια και Λουτρού του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς από 43 έως 127 στον κτηματολογικό πίνακα) σε 150,00, 100,00 και 60,00 Ευρώ το καθένα, αντίστοιχα με τη διάκρισή τους σε Α (μεγάλα), Β (μεσαία) ή Γ (μικρά) κατηγορίας.
Των συκιών των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα δημοτικά διαμερίσματα Φίλια και Λουτρού του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς από 43 έως 127 στον κτηματολογικό πίνακα) σε 60,00, 35,00 και 20,00 Ευρώ το καθένα, αντίστοιχα με τη διάκρισή τους σε Α (μεγάλα), Β (μεσαία) ή Γ (μικρά) κατηγορίας.
Των αχλαδιών των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα δημοτικά διαμερίσματα Φίλια και Λουτρού του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς από 43 έως 127 στον κτηματολογικό πίνακα) σε 60,00, 35,00 και 15,00 Ευρώ το καθένα, αντίστοιχα με τη διάκρισή τους σε Α (μεγάλα), Β (μεσαία) ή Γ (μικρά) κατηγορίας.
Των κυπαρισσιών των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα δημοτικά διαμερίσματα Φίλια και Λουτρού του Δήμου Οιχαλίας ν. Μεσσηνίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς από 43 έως 127 στον κτηματολογικό πίνακα) σε 60,00, 40,00 και 20,00 Ευρώ το καθένα, αντίστοιχα με τη διάκρισή τους σε Α (μεγάλα), Β (μεσαία) ή Γ (μικρά) κατηγορίας.
Των μεγάλων (Α) καρυδιών σε 110 Ευρώ ανά δένδρο.
Της μεγάλης καστανιάς (Α) σε 70 Ευρώ ανά δένδρο.
Της μεγάλης μουριάς (Α) σε 25 Ευρώ ανά δένδρο.
Αντίγραφο της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα δημοσιεύσεων του Εφετείου Καλαμάτας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Οιχαλίας και του Δήμου Μεγαλόπολης.
Ειδοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 2882/2001 οι παραπάνω που φέρονται ως δικαιούχοι και υπόχρεοι από την παραπάνω αιτία στον κτηματολογικό πίνακα που προαναφέραμε και καλούνται να παραστούν στο Εφετείο Καλαμάτας κατά τη συζήτηση της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου στις 21-09-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Καλαμάτα 27 Ιανουαρίου 2008

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΚΕΦΑΛΑ
ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ
Τηλ. 27210 95247-8

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 8-2-2009
http://www.eleftherianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: