Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τρίπολη 5/2/2009
Αρ. Πρωτ. 534
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:
1. Αποθήκες δεδομένων.
2. Επαλήθευση και ανωνυμία πληροφορίας.
3. Αναπαράσταση χωρικής πληροφορίας.
4. Αποδοτικές υλοποιήσεις βάσεων δεδομένων σε software επεξεργαστές και FPGAs.
5. Σχεδίαση υλικού με γλώσσες υψηλού επιπέδου.
6. Αυτοματοποίηση εφαρμογής μετασχηματισμών βελτιστοποίησης κώδικα υψηλού επιπέδου.
7. Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική: θέματα ποιότητας υπηρεσίας, σύνθεσης υπηρεσιών, υποδομών σημασιολογικού ιστού και αρχιτεκτονικών.
8. Διάδραση σε περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας.
9. Νέες μέθοδοι διάδρασης για την επιφάνεια εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 20/2/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: