Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Έτσι διαχειρίζονταν το έργο της τηλεθέρμανσης. Με... δανειακές τράμπες!!!

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, στις 29 Δεκεμβρίου 2008, έμελλε να γίνει μια αποκάλυψη από τον τότε Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Μερζιώτη...

Αποκαλύφθηκε λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης το εξής γεγονός που είχε γίνει το Δεκέμβριο του 2001:
Το τότε Δ.Σ. της ΔΕΠΥΠΠΑ Μεγαλόπολης, επειδή δε μπορούσε να λάβει χρήματα από την επιχορήγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠΕ) στο οποίο ήταν ενταγμένο και το Τμήμα της Βιομάζας, έκανε μια «τράμπα», όπως χαρακτηρίστηκε από τον επικεφαλής της σημερινής αντιπολίτευσης και τότε πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Τσιριγώτη, ήτοι έλαβε δάνειο ύψους 1.210.513.467 δρχ.!, από τον ίδιο τον εργολάβο (ΕΡΓΟΤΕΜ - ΤΟΜΗ) που κατασκεύαζε το έργο...
Πώς και γιατί έγινε αυτή η ...τράμπα; Ας δούμε συνοπτικά παρακάτω:
Το έργο της Τηλεθέρμανσης, που αφορούσε στην κατασκευή του Τμήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Θερμότητας και του Τμήματος Βιομάζας, είχε ενταχθεί, για χρηματοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) 2000-2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του έργου από αυτό το Πρόγραμμα ήταν η υποχρέωση της ΔΕΠΥΠΠΑ Μεγαλόπολης να καλύψει μέρος του κόστους κατασκευής με ιδίους πόρους.
Για το τμήμα λοιπόν της Βιομάζας, ο ... προγραμματισμός έπεσε έξω!
Ο Εργολάβος είχε ξεκινήσει το έργο από το 2000 και περίμενε να πληρωθεί... Όμως δεν υπήρχαν τα απαραίτητα κονδύλια... ως φαίνεται και ανέμεναν τα χρήματα από την επιχορήγηση... Δε μπορούσαν όμως να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα, αφού δεν είχε προηγούμενα καλύψει τις πληρωμές της η Δημοτική Επιχείρηση! Τότε λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2001, ήρθε η ιδέα της «τράμπας»! Συμφώνησαν με τον Εργολάβο το εξής: να δώσει ένα δάνειο, ύψους 1.210.513.467 δρχ. προκειμένου να γεμίσουν τα άδεια ταμεία της Δημοτικής Επιχείρησης, όλα αυτά κρυφά, χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και όλος ο κόσμος φυσικά...
Αν δε συμφωνούσε ο Εργολάβος να κάνει αυτή την ...τραμπούλα, τότε τι θα έπαιρνε;...
Οπότε συμφώνησε και έγινε το... «τραμπάρισμα!»
Γι᾽αυτό το δάνειο πληρώθηκαν περίπου 30.000.000 δρχ. για τέλος χαρτοσήμου (δεν ακούστηκε κάτι για τον τόκο...).
Η Δημοτική Επιχείρηση δεσμεύτηκε δε να αποπληρώσει το εν λόγω δάνειο, με χρήματα από το ΕΠΕ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από το Λιγνιτόσημο...
Έτσι λοιπόν διαχειρίστηκαν το έργο της Τηλεθέρμανσης... Με τράμπες και απ’ευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών...

Πηγή: "Παρρησία Μεγαλόπολης" Ιανουάριος 2009
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: