Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Εξώδικο του εργατικού κέντρου κατά της Δ.Ε.Η. και της ALSTOM POWER ITALIA SPA

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1939
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100
ΤΗΛ. 22710 - 22218, ΦAΞ: 2710 - 238755
Email: erkenar@otenet.gr

Τρίπολη 1 - 12 - 2008
Αρ. Πρωτ: 5431

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Του ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ που έχει έδρα στην Τρίπολη (Ελ. Βενιζέλου 39) όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ
(αφ ενός)
Της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε (Δ.Ε.Η Α.Ε) που έχει έδρα στην ΑΘΗΝΑ (Χαλκοκονδύλη 30) νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΚΑΤΑ
(αφ ετέρου)
Της ALSTOM POWER ITALIA SPA, Μεγαλόπολη (ΑΗΣ Μεγαλόπολης ΙΙΙ Μονάδα), νόμιμα εκπροσωπούμενης
Της ΕΜΕΚ ΑΤΕ, Ασπρόπυργο (Λεωφόρο Μεγαρίδος) νόμιμα εκπροσωπούμενης
Της ΔΕ-ΚΑ - Α.Τ.Ε.Β.Ε, Πτολεμαίδα (Βασ. Κων/νου 4) νόμιμα εκπροσωπούμενης

Με την παρούσα το Δ.Σ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αρκαδίας, σε συνέχεια του Υπομνήματος μας (Αρ. πρωτ: 5277/20-9-2008), καταγγέλλει την αδιαφορία των εταιρειών, ΔΕ-ΚΑ - Α.Τ.Ε.Β.Ε και ΕΜΕΚ ΑΤΕ καθώς και της ALSTOM POWER ITALIA SPA για την μη καταβολή των οφειλομένων - δικαιούμενων αμοιβών της εργασίας των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στο έργο της Αποθείωσης της ΙΙΙ Μονάδας του ΑΗΣ Μεγ/λης με την εταιρεία «ΑΚΤΟΝ».
Η «ΑΚΤΟΝ» εκτελούσε εργασίες ως υπεργολάβος της «ΔΕ-ΚΑ - ATEBE» για ένα τμήμα του έργου και της «ΕΜΕΚ ΑΤΕ» για ένα άλλο τμήμα του έργου, οι οποίες ήταν εργολάβοι της αναδόχου εταιρείας «ALSTOM POWER ITALIA SPA».
Η παραπάνω εταιρεία δεν προχώρησε στις νόμιμες διαδικασίες αναγγελίας πρόσληψης και μετά από εργασία δύο (2) περίπου μηνών (Ιούνιος - Ιούλιος 2008) εγκατέλειψε το έργο χωρίς να πληρώσει τους εργαζόμενους για το διάστημα το οποίο προσέφεραν την εργασία τους.
ΚΑΛΟΥΜΕ τις εταιρείες (ΔΕ-ΚΑ - Α.Τ.Ε.Β.Ε και ΕΜΕΚ ΑΤΕ) καθώς και την ανάδοχο εταιρεία του έργου (ALSTOM POWER ITALIA SPA), να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην αντεργατική και μεσαιωνική ενέργεια της «ΑΚΤΟΝ» και να προβούν στην άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών και κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος των εργαζομένων.
Σε διαφορετική περίπτωση, ΚΑΛΟΥΜΕ τη Δ.Ε.Η Α.Ε, ως κύριο του έργου όπως προχωρήσει στην άμεση επίλυση του παραπάνω προβλήματος, καταβολής των δικαιούμενων οφειλών των εργαζομένων της «ΑΚΤΟΝ»
Σε περίπτωση μη επίλυσης, άμεσα του παραπάνω προβλήματος, η Διοίκηση του Ε.Κ.Αρκαδίας στην συνεδρίαση της, της 26 - 11 - 2008 (Αρ. Πράξης 9η) ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις όλων των εργαζομένων των εταιρειών στο έργο της Αποθείωσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
· Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008, 3ώρη στάση εργασίας, στην έναρξη της εργασίας.
· Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008, 3ώρη στάση εργασίας, στην έναρξη της εργασίας.
· Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008, 3ώρη στάση εργασίας, στην έναρξη της εργασίας.
· Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008, 24ώρη Απεργία στα πλαίσια της Πανεργατικής Απεργίας Γ.Σ.Ε.Ε - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
· Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008, 3ώρη στάση εργασίας στην έναρξη της εργασίας.
Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η Διοίκηση του Ε.Κ.Αρκαδίας σε συνεδρίαση της θα καθορίσει τον περαιτέρω αγωνιστικό σχεδιασμό της δράσης της.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα όπου απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΑΡ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε: κ. Κατσακιώρη Ν.
Γ.Δ/Π (Προσωρινή άσκηση καθηκόντων): κ. Λάππα Δ.
Διευθυντή Δ.Μ.Κ.Θ: κ. Καραγιάννη Φ.
Διευθυντή Δ.Ε.Θ: κ. Κοπανάκη Ι.
Διευθυντή Α.Η.Σ - Μ: κ. Βάκρινο Γ.
Διευθυντή Κ.ΜΕ.Ε.Ε Μεγ/λης: κ. Κακολύρη Π.
Σ.ΕΠ.Ε Πελ/σου
Γ.Σ.Ε.Ε
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε
Πολιτικά Κόμματα,
Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: