Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

ΨΗΦΙΣΜΑ για την αποχώρηση του Πανοσιολογιότατου Αρχιµανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Θεόκτιστου

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαλόπολης, κατά τη συνεδρίασή του στις 10 ∆εκµβρίου, έλαβε αποφάσισε να εκδώσει Ψήφισµα µε αφορµή την αποχώρηση του Πανοσιολογιότατου Αρχιµανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ. Θεόκτιστου.Απόσπασµα της σχετικής απόφασης παρατίθεται ακολούθως:
«Ο κ. ∆ήµαρχος εισηγούµενος το 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα «ΨΗΦΙΣΜΑ για την αναχώρηση του Πανοσιολογιότατου Αρχιµανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Θεόκτιστου», εξέθεσε ότι:
Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης κ. Θεόκτιστος Κλουκίνας (κατά κόσµον Θεόδωρος) του Ευαγγέλου και της Χριστίνας, γεννηθείς στη Σπάρτη, όπου παρακολούθησε τις εγκυκλίους σπουδές του και εν συνεχεία σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών λαµβάνοντας το πτυχίο του το 1977, εκάρη µοναχός στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Στεµνίτσας Γορτυνίας την 16.5.1973, εχειροτονήθη διάκονος στην ίδια Ιερά Μονή την 17.5.1973 και εχειροτονήθη εις Πρεσβύτερον και Αρχιµανδρίτην την 4.12.1977 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως από το Μακαριστό Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Θεόφιλον. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως από το έτος 1981. Παράλληλα άσκησε το λειτούργηµα του Θεολόγου Καθηγητή στο Γυµνάσιο – Λύκειο της Μεγαλόπολης, επί µία 25ετίαν, όπου χρηµάτισε και ως ∆ιευθυντής και κατέκτησε τις ψυχές των παιδιών µας. Υπεύθυνος για την πνευµατική κίνηση (κατηχητικά - κηρύγµατα - πνευµατικές εκδηλώσεις) της περιοχής της Μεγαλόπολης, που αριθµεί (50) περίπου ενορίες, υπηρέτησε την Ιερά Μητρόπολή του επί (36) συνεχιζόµενα έτη, ιερουργώντας και κηρύττοντας σε ολόκληρη την ύπαιθρο.Το υψηλό εκκλησιαστικό του φρόνηµα τον ανέδειξε σε σηµαντικό παράγοντα της τοπικής εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής. Η πραότητα, η ενάρετη ζωή, ο µελίρρυτος και εµπνευσµένος θεολογικός λόγος του, η πλούσια φιλανθρωπική δράση του και η ευρυµάθειά του τον ανέδειξε σε υποδειγµατικό πνευµατικό πατέρα. ∆υστυχώς, για προσωπικούς του λόγους ζήτησε να αναχωρήσει από τη Μητρόπολη, όπου εργαζόταν αδιαλείπτως και προσέφερε τις υπηρεσίες του, και από τις 30 Νοεµβρίου δεν βρίσκεται ανάµεσά µας. ∆ιερµηνεύοντας τα συναισθήµατα των συµπολιτών µας, προτείνουµε τη λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να δοθεί ΨΗΦΙΣΜΑ ως ελάχιστο φόρο τιµής για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαλόπολης µετά από διαλογική αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να δοθεί για την αναχώρηση του Πανοσιολογιότατου Αρχιµανδρίτη κ. Θεόκτιστου Κλουκίνα του Ευαγγέλου και της Χριστίνας, πνευµατικού µας πατέρα, που υπηρέτησε επί τριάντα έξι (36) συνεχόµενα έτη στην Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και µε το υψηλό εκκλησιαστικό του φρόνηµα, την πραότητά του, την ενάρετη ζωή του, το µελίρρυτο και εµπνευσµένο θεολογικό λόγο του, την πλούσια φιλανθρωπική του δράση και την ευρυµάθειά του αναδείχθηκε σε σηµαντικό παράγοντα της τοπικής εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής, το παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑ: Εκφράζουµε τη µεγάλη µας λύπη για την αναχώρηση του Πανοσιολογιότατου Αρχιµανδρίτη κ. Θεόκτιστου Κλουκίνα του Ευαγγέλου και µας Χριστίνας, πνευµατικού µας πατέρα, που επί σειρά ετών εργαζόταν ευαγγελιζόµενος το λόγο του Θεού και κοσµούσε την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Εκφράζουµε το βαθύτατο σεβασµό, την αγάπη και τις ευχαριστίες όλων µας προς το πρόσωπό του για την πολυσήµαντη ιερατική και εκπαιδευτική του πορεία. ∆ιαβεβαιώνουµε ότι, η ιερατική του πορεία και το θεάρεστο έργο του θα παραµείνει στη µνήµη µας και τις ψυχές µας και θα κατέχει πάντα µια σηµαντική θέση στην καρδιά µας.
Ευχόµεθα, υγεία και δύναµη για να συνεχίσει µε την ίδια αγάπη και ιδιαίτερο ζήλο το θεάρεστο έργο του, να στεφθεί µε επιτυχία η νέα πορεία του και να υλοποιηθούν οι πνευµατικοί στόχοι και προσδοκίες του, επ΄ αγαθώ της Εκκλησίας.
Το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ να δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο».

Πηγή: "Παρρησία Μεγαλόπολης" Δεκέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: