Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης

Με έντεκα (11) θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ώρα 5.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης.
Κάποια από τα θέματα: Έγκριση της αριθμ. 14/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης περί αναμόρφωσης του π/ϋ οικ. έτους 2008, κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2009, καθορισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου στους οποίους επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και επιβολή τελών κλπ.
Πηγή: «Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης» 27-12-2008
http://www.drt915.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: