Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

Σε δημόσια διαβούλευση το έργο του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Μεγαλόπολης

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. μέσω των θυγατρικών εταιριών της Αρκαδικός Ήλιος Ι & ΙΙ, το έργο του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη Μεγαλόπολη.
Συγκεκριμένα, στις αρχές Νοεμβρίου η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ανάρτησε στην ιστοσελίδα της (http://www.ppcr.gr/) τα σχέδια διακηρύξεων διαγωνισμών, με ανοιχτή διαδικασία, που αφορούν στη Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία 1) του Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 11 MW και 2) του Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 39 MW.

Πηγή: "Παρρησία Μεγαλόπολης" Νοέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: