Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Θέσεις μόνιμου προσωπικού από το Δήμο Μεγαλόπολης

Ο δήμος Μεγαλόπολης προκήρυξε, με σειρά προτεραιότητας, την πλήρωση έντεκα (11) συνολικά οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού (ΦΕΚ 602/2008 Τεύχος ΑΣΕΠ). Πρόκειται για μία (1) θέση ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, μία (1) θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, μία (1) θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, μία (1) θέση ΔΕ κηπουρών, τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων και τρεις (3) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27913-60.315 και 27913-60.322.

Πηγή: «Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης» 3-12-2008
http://www.drt915.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: