Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

Οι εργολάβοι ζητούν τα οφειλόμενα...

Στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαλόπολης, την Τετάρτη 19 Νοεµβρίου, συζητήθηκε για µια ακόµη φορά το θέµα απαιτήσεων εργολάβων και προµηθευτών σε βάρος του ∆ήµου, που αφορούν σε έργα και προµήθειες στις οποίες υποστηρίζουν ότι είχαν εκτελέσει σε παρελθόντα έτη, και συγκεκριµένα µέχρι το έτος 2006. Το θέµα είχε τεθεί και σε προηγούµενη συνεδρίαση, έπειτα από την υποβολή έγγραφων αιτηµάτων εργολάβων και προµηθευτών, προκειµένου να δοθεί µια λύση. Κατά τη συζήτηση που διεξήχθηκε, ο ∆ήµαρχος Μεγαλόπολης κ. Παν. Μπούρας τόνισε ότι αυτή η υπόθεση είναι πράγµατι σοβαρή, καθ’ ότι ο ∆ήµος οφείλει να εξετάζει µε προσοχή τις σχετικές απαιτήσεις, ωστόσο σηµείωσε ότι για να ικανοποιηθούν οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να πληρούν τις νόµιµες διαδικασίες, δηλαδή να αποδεικνύονται µε τα απαραίτητα προβλεπόµενα έγγραφα, που απαιτούν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, προκειµένου να δύναται ο ∆ήµος να πληρώσει τις όποιες απαιτήσεις. Σηµείωσε δε ότι εφόσον αυτή η προϋπόθεση είναι δυνατόν να ικα-νοποιηθεί τότε δεν υφίσταται κανένα πρόβληµα να πληρωθούν οι όποιες οφειλές. Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι δεν υφίστανται ουσιώδη προβλήµατα επί των εν λόγω απαιτήσεων, και εξήγησε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκαν τότε που έπρεπε ήταν καθαρά θέµα ...timing (ήτοι, θέµα χρόνου...) .H συγκεκριµένη ιστορία θυµίζει εκείνο τον φουκαρά που ρωτούσε τη γυναίκα του «τίνος είναι ρε γυναίκα το παιδί;» και η γυναίκα του, προφανώς, για να κρύψει τις ποµπές της, του έλεγε ότι το παιδί είναι δικό του... Βλέπετε, τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα του τεστ DNA και ο φουκαράς το πίστευε… Επειδή λοιπόν, τώρα µπορεί να βρεθεί τίνος είναι ...το «παιδί», είναι καιρός οι «γονείς» να αναλάβουν τις ευθύνες τους...


Πηγή: "Παρρησία" Μεγαλόπολης Νοέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: