Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για οκτώ (8) θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:
-Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ για το έτος 2009,
-Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας άνω των 5.869,41€ για το έτος 2009,
-Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2009,
-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών ΕΚΠ-ΟΤΑ του Δήμου για το έτος 2009,
-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2009,
-Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2009,
-Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2009,
-Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.

Πηγή: «Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης» 28-1-2009
http://www.drt915.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: