Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Ενημέρωση για τις ζωοτροφές από το Επιμελητήριο Αρκαδίας

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής των κανονισμών υγιεινής των ζωοτροφών διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας την Τετάρτη στην Τρίπολη. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά συγκεκριμένα την εφαρμογή των κανονισμών 183/2005 και 141/2007, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 340668. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21) και θα ξεκινήσει στις 6.30 μ.μ. Κλιμάκιο του υπουργείου θα παρουσιάσει τα σχετικά μέτρα και τις απαιτούμενες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι τα κύρια σημεία της υπουργικής απόφασης είναι:
A) H απαίτηση εγγραφής ή έγκρισης των επιχειρήσεων ζωοτροφών.
Υπόχρεοι εγγραφής στην οικία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη λήψη κωδικού εγγραφής είναι όλες οι επιχειρήσεις ζωοτροφών και μεταφορείς, πλην των γεωργών, των κτηνοτρόφων που δεν παρασκευάζουν ζωοτροφές και που αναμιγνύουν ζωοτροφές για τις αποκλειστικές τους ανάγκες, χωρίς την χρήση πρόσθετων υλών ή προμειγμάτων πλην των πρόσθετων υλών ενσίρωσης. Υπόχρεοι έγκρισης και λήψης κωδικού έγκρισης από την Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν/διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που καλύπτονται από τον κανονισμό 1831/2003 και την οδηγία 82/471/ΕΟΚ, που παρασκευάζουν/διαθέτουν στην αγορά προμείγματα, που παρασκευάζουν για διάθεση στην αγορά ή για τις αποκλειστικές τους ανάγκες σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν πρόσθετες ύλες ή/και προμείγματα.Η αίτηση για εγγραφή ή έγκριση προβλέπεται ότι θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31/1.
Β) Η απαίτηση εφαρμογής της διαδικασίας HACCP όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Β‘ και Γ‘ της υπουργικής απόφασης αναλόγως του είδους της επιχείρησης.
Γ) Η απαίτηση επιτόπιου ελέγχου της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, με σκοπό την διαπίστωση εφαρμογής των απαιτήσεων εγγραφής ή έγκρισης (σύστημα HACCP) ώστε να δοθεί ο αντίστοιχος κωδικός.
Λόγω του γεγονότος ότι μετά την ημερομηνία έναρξης μεταβολής των μέτρων οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και οι γεωργοί απαγορεύεται να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν ζωοτροφές από εγκαταστάσεις που δεν έχουν εγγραφεί ή/και εγκριθεί, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στο θέμα αυτό - γιατί η μη εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά πρόστιμα, ακόμα και σε πρόβλημα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνεί με το Επιμελητήριο Αρκαδίας (υπεύθυνη Ε. Τζανετοπούλου) στα τηλέφωνα 2710227141-2 και 2710227123, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: "Ελευθερία" Καλαμάτας 19-01-2009
http://www.eleftherianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: