Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

Ο Ευθ. Τζανετόπουλος Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αρκαδίας

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Νομαρχιακό Κατάστημα Αρκαδίας εξελέγη Νέος Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου ο Δημήτριος Παπασπηλιού. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο μέχρι σήμερα Αντινομάρχης Ευθύμιος Τζανετόπουλος, και Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Αντινομάρχης κατά το 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια: